Service Direkt

Guld i miljöarbete

Kontoren i Malmö, Norrköping, Örebro och Waterfront har belönats med Coor Green Services Gold Award. Detta innebär att arbetet med miljöfrågor håller en mycket hög nivå.

Om Coor Green Services

För att kunna möta behoven från våra miljömedvetna kunder och underlätta för alla som vill välja klimatsmarta alternativ har vi på Coor, som första servicebolag i världen, tagit ett samlat grepp kring miljöfrågorna. Vi erbjuder våra kunder en miljömärkning som omfattar hela serviceleveransen och alla servicetjänster. Genom att årligen anpassa kriterierna och nivåerna blir miljömärkningen en verklig garanti för en hög miljöambition.

Miljömärkningen finns i två nivåer: silver och guld. För att få någon av dessa utvärderas alla de tjänster som ingår i leveransen utifrån miljökriterier och för att uppnå guldstatus måste en verksamhet i stort sett uppfylla samtliga kriterier.