Vaktmästare/Internservice

Genom att vara rörliga och synliga i Intrums lokaler skall servicen upplevas som hög och närvarande.

Personalen som utför tjänsterna är placerade på siten. Coor strävar efter så hög grad av multikompetens som möjligt inom uppdraget så att alla i serviceteam kan utföra alla arbetsuppgifter.

Ta emot alla felanmälningar i fastigheten, Utför enklare reparationer t ex byte av ljuskällor. Fylla på papper i kopieringsmaskinerna. Utföra interna flyttar av enstaka arbetsplatser, mötesrum och förråd.

Hantera all ankommande och avgående post. Paketera och hanterar gods och paket

Vi ser över Kontorsmaskiner dvs ansvara för utbyte av toners på skrivare i samtliga kopieringsrum. Ansvara för beställning av kundunika papper och kuvert.

Vara behjälplig med beställning av kontorsmaterial vid behov.