Lokalvård och avfall

Kontoret ska förmedla en helhetsupplevelse av en attraktiv, modern och hållbar arbetsplats att vara på för anställda och besökare.

I den dagliga lokalvården ska modern rengöringsteknik i kombination med beprövade metoder och processer användas för att säkerställa kvalitet och effektivitet.

De kemikalier som används ska vara miljömärkta.

Snygga och funktionella mattor vid entrén är en välkomnande detalj som även bidrar till en fräschare kontorsmiljö. Mattorna ska förhindra smuts och fukt att komma in i lokalerna och skydda golvet från att bli skadade.

Miljöhantering utgör en del av företagets arbete för en god miljö och hållbar utveckling. Målet är att skona miljön på ett smart sätt genom att maximera återanvändning, materialåtervinning, energiutvinning och minimera deponi.

Verksamhetens art hos Intrum gör att pappersförbrukningen är större än normalt. Ca 75 % av pappersvolymen är sekretessmateriel som kräver särskild hantering. Det finns inbyggda platser för miljökärl i kopieringsrummen.