Tilläggstjänster

Här har du möjlighet att beställa material eller tjänster av "sällanköpskaraktär".

Det är bra att du är ute i god tid med tilläggsbeställningar.

Välj vilket område din beställning avser.

Du kan begära offert på önskat material eller tjänst.  Räkna med att offertsvar tar upp till en vecka.

Aktuella tjänster och varor debiteras separat. Här ser du exempel på vad som räknas som tilläggsbeställningar. 

  • Större cateringbeställningar
  • Serviceanvändarmätning
  • Fördjupade analyser
  • Extra lokalvård som speciell behandling/renovering av trä/sten/textilgolv
  • Storstädning
  • Fönsterputsning
  • Målare
  • Snickare
  • VVS
  • Handyman förutom mindre ärenden