Fruktuppehåll under Jul

Uppehåll av fruktleverans kommer att ske under veckorna 52 och 1.
Under v. 2 levereras frukt endast på tisdag den 7:e januari.