Ledtider när du beställer

Ledtider för beställningar:
Större kopieringsjobb: 3 dagar före.
Större kopieringsjobb som ska skickas i väg: 5 dagar.
Större flyttar (över 5 arbetsplatser): minst 3 dagar.
Större flyttar (över ca 10 arbetsplatser): projekt.
Bud: ring in beställningen om det är brådskande, fyll även i blankett som finns vid postfacken eller hos service center.