QR koder för skrivare i kopieringsrum

Vi har nu satt ut QR-koder på samtliga skrivare (förutom de som finns på rummen).

Ni är varmt välkomna att börja använda QR-koderna genom att skanna dem när ni vill lägga en felanmälan.

Koderna är kopplade till respektive skrivare.