Test av Ultrarent vatten på våningarna

Med start v. 10 kommer ni att ha möjligheten att testa det magiska Ultrarena vattnet som vi har börjat städa med i huset.
Vi kommer att lägga ut en flaska, en duk och en skylt med information i varje pentry.
Detta för att ni ska få chansen att prova på vattnet själva. Mer info finns på skyltarna.
Ni kommer att få testa vattnet under en veckas period.
Vänligen uppmärksamma att vi återanvänder flaskorna och dukarna i huset så lägg gärna tillbaka flaskan och duken efter att ni har testat!
Tack!

Vecka 10: Plan 7, 6 & 5
Vecka 11: Plan 4, 3 & 2
Vecka 12: Annexet