Ledtider

Ledtider för beställningar:

Konferensservice (möbleringar): minst 3 dagar.
Större kopieringsjobb: 3 dagar.
Större kopieringsjobb som ska skickas i väg: 5 dagar.
Större flyttar (över 5 arbetsplatser): minst 3 dagar.
Större flyttar (över ca 10 arbetsplatser): projekt.
Bud: vänligen ring in beställningen om det är brådskande. Fyll även i blankett som finns vid postfacken eller hos Servicecenter.