Fruktuppehåll under Jul 2021

Under v. 52 levereras frukt endast på måndag.

Uppehåll av fruktleverans kommer att ske under v. 1.