Fruktuppehåll under sommaren

UppehÄll av fruktleverans kommer att ske under veckorna 28-31.