Fruktuppehåll under sommaren 2020

Uppehåll av fruktleverans kommer att ske under veckorna 26-32.