Fruktuppehåll under sommaren 2021

Uppehåll av fruktleverans kommer att ske mellan veckorna 26 - 32.