Fruktuppehåll under sommaren 2022

Uppehåll av fruktleverans kommer att ske under veckorna 28-31.