Ledtider

Rekommenderade ledtider för beställningar:

Konferensservice (möbleringar): minst 3 dagar.
Större kopieringsjobb: 3 dagar.
Större kopieringsjobb som ska skickas i väg: 5 dagar.
Större flyttar (över 5 arbetsplatser): minst 3 dagar.
Större flyttar (över ca 10 arbetsplatser): projekt.
Bud: vänligen ring in beställningen om det är brådskande.