Ånge-Järnvägsgatan 7B (Mellan Operativa SP)

Ny gruppchef på COOR

Susanna Eriksson Kotanen

På er arbetsplats har vi från den 1a februari en ny gruppchef på Coor Service Management, med placeringsort Gävle och ansvar för medarbetare och service till Trafikverkets lokaler och brukare mitt/norr.
Susanna har många års erfarenhet av ledarskap och kommer närmast från Trafikverkets konferensanläggning Dala-Storsund i Borlänge där hon verkat som konferensansvarig.
Tidigare gruppchef Tomas Nilsson finns kvar i kontraktet men har Borlänges lokaler och medarbetare som ansvarsområde.

susanna.erikssonkotanen@coor.com 010-559 68 74