Ånge-Järnvägsgatan 7B (Mellan Operativa SP)

Kalendrar 2022

Kalendrar för 2022 finns att tillgå från den 18 oktober

Coor har tillsammans med Trafikverket tagit fram ett sortiment baserat på hur behovet har sett ut de senaste åren.

På kontor där Coor finns på plats beställer Coor in kalendrar och delar ut till alla som är placerade på kontoret.

Med start den 18 oktober är ni välkomna att se på utbudet och hämta ut en almanacka hos Coor på ert kontor.

I presentationen kan ni se vilka kalendrar som finns tillgängliga i år. Utse gärna en favorit innan ni besöker oss.

Vi skickar inte hem några kalendrar till era hemadresser, men behåller extra kalendrar i våra lager tills att ni återvänder till kontoret.

Varmt välkomna!

Presentation kalendrar