Ånge-Järnvägsgatan 7B (Mellan Operativa SP)

Pelican Rouge byter namn till CafeBar

Vår leverantör av kaffe, Pelican Rouge byter namn till CafeBar.

De kommer successivt att byta ut sin logotype på maskiner och förbrukningsvaror.