Göteborg - Kämpegatan 7 (Mellan SP)

Förlängning av passagetagg

Endast du som är behörig chef, kan fylla i nedanstående formulär.

* Obligatorisk uppgift

Har man redan en passagetagg och behöver tillträde till ytterligare kontor, så vänder man sig till den tillträdesgodkännare som finns för respektive enhet se lista för detta på Trafikverkets intranät.

Särskilda regler gäller om du arbetar på en operativ yta, då behöver du enligt nya regler skaffa en separat tagg för icke-operativa kontor. Detta görs via en ansökan i detta formulär, efter diskussion med närmaste chef.

Förlängning av passagetagg kan gälla max 1 år

Välj vad du vill beställa *

Uppgifter om den som ska få passagetaggen förlängd

Personen går från konsult till anställd