Coor kundservice

Intelligenta servicelösningar som skapar affärsfördelar

Coor erbjuder och levererar arbetsplatsservice till Trafikverket.

Arbetsplatsservice omfattar servicetjänster vars syfte är att skapa en fungerande, effektiv och säker arbetsplats som underlättar vardagen för våra kunders medarbetare.

Läs gärna mer om några av de tjänster vi erbjuder dig som arbetar på Trafikverket i menyn nedan. Coor kan naturligtvis erbjuda fler tjänster. För information om dessa, vänligen se vad vi gör på Coors externa hemsida.

Avfallshantering
Fastighetsskötsel
Försörjning med förfriskningar
Hyresgästrepresentant
Inomhusmiljö
Kontorsmateriel
Lokalplanering och flyttar
Lokalvård
Mötesservice
Post och skanning
Servicedesk
Säkerhet
Teknik för arbetsplatsen
Utemiljö