Göteborg-Kruthusgatan 17 (Stora SP)

Serviceportal för Trafikverket i Göteborg - Kruthusgatan 17

Welcome!

We're here to make your days at the office as easy and comfortable as possible.

Besökshantering i Trafikverkets byggnader/anläggningar

Besökare skall alltid identifiera sig via en i Sverige godkänd ID-handling. Vid besök i Trafikverkets byggnader/anläggningar ska en besöksmottagare alltid finnas. Besöksmottagaren ansvarar för besökaren/besökarna under hela vistelsen innanför skalskyddet. Till besökare räknas även Trafikverkets personal med annat ordinarie tjänsteställe samt anhöriga till Trafikverkets personal. Detta betyder att taggar inte lånas ut till besökande såvida man inte är placerad eller har behörighet till just detta kontor

Beställ & Felanmäl

Här kan du beställa ett uppdrag eller göra en felanmälan.

Sök status på ditt ärende

Ärendenummer