Härnösand-Nattviksgatan 8 (Stora SP)

Intelligenta servicelösningar som skapar affärsfördelar

Coor erbjuder och levererar arbetsplatsservice till Trafikverket.

Arbetsplatsservice omfattar servicetjänster vars syfte är att skapa en fungerande, effektiv och säker arbetsplats som underlättar vardagen för våra kunders medarbetare.

Läs gärna mer om några av de tjänster vi erbjuder dig som arbetar på Trafikverket i menyn nedan. Coor kan naturligtvis erbjuda fler tjänster. För information om dessa, vänligen se vad vi gör på Coors externa hemsida.

 • Avfallshantering

  Coor ansvarar för avfallshanteringen på ditt kontor och vi säkerställer att hanteringen följer gällande miljölagstiftning och kommunala stadgar.

 • Fastighetsskötsel

  Coor ansvarar för inre och yttre fastighetsskötsel. Vi gör anpassningar i din kontorsmiljö i samråd med fastighetsägaren och mindre reparationer såsom byte av glödlampor, lysrör och lösa handtag.

 • Fordon och parkering

  Coor ansvarar för poolbilar, parkeringsplatser samt tjänstecyklar på ert kontor

 • Försörjning med förfriskningar

  Tillsammans med underleverantörer ansvarar Coor för att tillhandahålla, driva och serva kaffemaskiner och leverans av frukt till ditt kontor.

 • Hyresgästrepresentant

  Coor representerar Trafikverket gentemot hyresvärden och hanterar operativa frågor i Trafikverkets kontorslokaler.

 • Inomhusmiljö

  Coor ansvarar för att kartlägga behov av möbler, belysning, textil och övrig inredning samt beställer i enlighet med Trafikverkets inredningsmanual, miljöpolicy och lagkrav.

 • Kontorsmateriel

  Coor ansvarar för inköp och utplacering av kontorsmateriel enligt överenskommet standardsortiment och placering. Vi levererar även papper till skrivare, kopieringsmaskiner och storformatsmaskiner,...

 • Lokalplanering och flyttar

  Coor hanterar, planerar och genomför flyttar på kontoret. Vi ser även löpande över kontorsytorna och lämnar förslag så att lokalerna kan användas på bästa sätt.

 • Lokalvård

  Lokalvården i Trafikverkets lokaler utförs av Coor eller i samarbete med underleverantör.

 • Mötesservice

  Coor tillhandahåller möteslokaler på ditt kontor.

 • Post och skanning

  Coor sköter post- och godshantering till ditt kontor vilket omfattar intern- och extern hantering av in- och utgående brev, tidningar, försändelser samt hantering av värdepost och paket.

 • Reception

  I receptionen möter du våra receptionister som tar hand om dina gäster. Receptionisterna hjälper bland annat till med inregistrering av besökare och meddelar dig att ditt besök är på plats.

 • Servicedesk

  Coors serviceportal är öppen för beställningar, felanmälningar och frågor gällande Coors leverans till ditt kontor. Du kan även nå Coor Kundtjänst (Arbetsplatssupport) via telefon.

 • Start- och stoppkit

  För att det ska vara så smidigt som möjligt för dig som chef att ta in ny personal hjälper vi på Coor till med att göra it- och telefonibeställningar, vi ser till att din personal får en arbetsplats...

 • Säkerhet

  Tillsammans med underleverantör ansvarar Coor för bevakning och larm, tillträdesskydd samt brandskydd.

 • Teknik för arbetsplatsen

  Coor tillhandahåller kontorsmaskiner såsom lamineringsmaskiner, dokumentförstörare och större häftapparater efter kontorets behov. Vi underhåller och servar maskinerna samt förser dem med...

 • Utemiljö

  På din arbetsplats ombesörjer Coor utemiljön gällande tjänstecyklar och parkering. Vi tillhandahåller, servar och administrerar utlåning av cykelnycklar och hjälmar och ser till att det finns angivna...