Karlskrona-Ronnebygatan 2 (Mellan SP)

Återlämna utrustning

Enligt planen för återgång under oktober och november 2021 ska all hemlånad IT-utrustning lämnas tillbaka för att vi ska kunna återställa och tillhandahålla fullt funktionsdugliga arbetsplatser på våra kontor.

Steg 1 – Registrering av återlämnad utrustning, covid-19

 • I serviceportalen välj: Ditt kontor
 • På första sidan väljer du: Beställ & felanmäl
 • Klicka i: Beställ & felanmäl och därefter knappen Beställ
 • Välj tjänst: Teknik för arbetsplatsen
 • Ange dina kontaktuppgifter och ditt kostnadsställe/EF-nummer (din verksamhet kommer inte att belastas med en kostnad). Ditt EF-nummer hittar du i telefonkatalogen: sök ditt namn, klicka på utökad information, se GeneralID.
 • Ange under fältet Rubrik ett av följande alternativ som beskriver ärendet:
  • Återlämning av IT standardpaket, covid-19
  • Återlämning Kontorsstol, covid-19
  • Om utrustningen utgår från ett medicinsk individuellt behov skriver du i fältet Beskrivning: Återlämning hemarbetsplats med anledning av covid-19
  • Om återlämning avser flera alternativ skriver du i fältet Beskrivning: Återlämning utrustning, covid-19 och kompletterar med text om vilken utrustning det avser
 • Utrustningen ska alltid återlämnas till de region- eller lokalkontor där den har kvitterats ut, oavsett om du har närmare till ett annat kontor från din bostad.
 • Är du placerad i Stockholm/Göteborg och har särskilda skäl (är sjuk, inte har tillgång till bil eller tillhör av Folkhälsomyndigheten definierad riskgrupp) och fått utrustningen levererad kan upphämtning från ordinarie bostadsadress ordnas. I detta fall anges det i fältet Beskrivning. Vid eventuell hämtning ingår inte demontering eller bärhjälp. Utrustningen ska vara packad på motsvarande sätt som vid upphämtning.

Steg 2 – Återlämning av utrustning, covid-19

 • Efter att återlämning registrerats i serviceportalen kan du lämna in utrustningen på de dropintider som gäller för ditt kontor som kommer eller har mailats ut till dig. Saknas tider kommer du att bli kontaktad av Coor.

Individuell utrustning

 • Om du har tagit hem bärbar individuell utrustning, som exempelvis puck, headset eller ergonomisk mus ansvarar du själv för att den returneras till arbetsplatsen när återgång sker. I det fallet sker ingen registrering för återlämning via Coors serviceportal.