Karlskrona-Ronnebygatan 2 (Mellan SP)

Digitala kontorsmaterialkataloger

Nu inför vi digitala kontorsmaterialkataloger

När ni önskar beställa kontorsmaterial utöver det basutbud som finns i kontorsmaterialförrådet behöver ni lägga ett ärende i ServicePortalen.

Vi har fram tills nu haft fysiska kataloger för kontorsmaterial, men går nu helt över till digitala kataloger. Detta är ett av många steg mot våra miljömål samt en anpassning för att göra katalogerna mer tillgängliga för er oavsett varifrån ni arbetar.

Ni hittar katalogen här. Länken ligger också under tjänster – kontorsmaterial på ServicePortalen.