Karlskrona-Ronnebygatan 2 (Mellan SP)

Information från Fruktbudet

Leveransinformation

fruktbudetstart.jpg

Bäste kund, 

Problem i de globala logistikkedjorna ställer till det för många, så även för Fruktbudet.

I veckan har det varit problem med bananer där förväntade ankomster till Sverige har fastnat på kontinenten med påföljande stora utmaningar för leverantörerna att få hem containrarna till svenska lager där frammogningen sedan sker. Med omfattande störningar i planerat inflöde så blir nästa problem att hinna få fram gula bananer i den volym som marknaden efterfrågar (alla bananer levereras gröna till Sverige och behöver sedan ungefär en vecka i mognadsanläggningarna i Helsingborg innan de är redo att ätas). 

Marknaden är också uttömd på varor som man normalt har kunnat ersätta med för att täcka de hål som uppstår.

I skrivande stund ser det betydligt bättre ut framåt. Vi ser en ljusning i tunneln och vi har just nu säkrat upp bananer som ska täcka våra behov kommande vecka. Man ska inte glömma att allt fortfarande kan hända den närmaste tiden. Det är fortfarande stora utmaningar med att komma i kapp med frammognaden till den takt som marknaden efterfrågar.

Med detta sagt, vi ser som sagt ljuspunkter för stunden och hoppas att situationen inom kort ska normalisera sig. Vi hoppas också på er förståelse för denna situation som tyvärr ligger helt utanför vår kontroll. Vi gör allt vi kan för säkra bananer till våra kunder och Fruktbudet är en stor och prioriterad kund på marknaden.

Med vänliga hälsningar

Fruktbudet

fruktbudetend.jpg