Linköping-Gelbgjutaregatan 2D (Stora SP)

Startkit

För att det ska vara så smidigt som möjligt för dig som chef har vi tagit fram ett formulär så din nya personal får bästa möjliga mottagande första dagen på sin nya arbetsplats.

Vi ser till att din personal får en arbetsplats utformad efter standard, namnskylt, lägger till medarbetaren i kontorets maillista och ordnar eventuell posthantering. Vill du även att vi ska placera ut och koppla in den dator du eventuellt har beställt så gör vi gärna detta.

För att underlätta för dig som chef erbjuder vi en rundvandring på kontoret. På rundvandringen visar vi runt din medarbetare på kontoret samt går igenom rutiner vid brand.

 

För adresser som har tjänsten start och stop se rullisten Kontorsadress nedan
Saknas er adress så gör ni beställningen själva via er IT i Butler

Förutsättningar för en lyckad leverans:

  • Tjänsten ingår på adressen
  • Beställning avser nyanställd personal eller konsult (dock ej konsulter som blir anställda).
  • Medarbetaren har tilldelats ett användar-Id
  • Beställningen har kommit in till oss 3 veckor innan medarbetaren börjar

 Var noga med att fylla i samtliga val i beställningsformuläret.

* = Obligatorisk fält

Vill du att Coor överlämnar inloggningsuppgifter för användarkonto? (Observera att inloggningsuppgifterna skapas av IT och skickas till medarbetarens chef, som meddelar Coor uppgifterna innan Startkitet ska överlämnas)

Beställning av behörigheter

Passerkort / tagg
Beställning av skärm

OBS! Endast sommarjobbare med arbete ute i fält kan beställa lånemobil

Finns behov av undantag för telefoni, vänligen ansök om detta separat i Butler

Vid beställning till korttidsanställda/sommarjobbare välj skypeanknytning

 

OBS! Vid inportering av telefonnummer så behöver vi följande information

(Observera att det endast är obundna abonnemang som vi kan överta)

Tjänster att beställa till extra