Oskarshamn - Gyllings väg 9 (Mikro SP)

Serviceportalen för Trafikverket, Oskarshamn - Gyllings väg 9

Besökshantering i Trafikverkets byggnader/anläggningar

Besökare skall alltid identifiera sig via en i Sverige godkänd ID-handling. Vid besök i Trafikverkets byggnader/anläggningar ska en besöksmottagare alltid finnas. Besöksmottagaren ansvarar för besökaren/besökarna under hela vistelsen innanför skalskyddet. Till besökare räknas även Trafikverkets personal med annat ordinarie tjänsteställe samt anhöriga till Trafikverkets personal. Detta betyder att taggar inte lånas ut till besökande såvida man inte är placerad eller har behörighet till just detta kontor

Beställ & Felanmäl

Här kan du beställa ett uppdrag eller göra en felanmälan.

Tjänster

Coor Service Management är din leverantör av servicetjänster.

Om Coor

Coor är Trafikverkets servicepartner. I nära samarbete med Trafikverket är det vår uppgift att leverera och utveckla servicen omkring din arbetsplats.