Stockholm-Kungsbron 30 (Stora Operativa SP)

Serviceportal för Trafikverket i Stockholm - Kungsbron 30

Welcome!

We're here to make your days at the office as easy and comfortable as possible.

Prioriterat akut underhåll

Prioriterat akut underhåll rings in till Driftcenter Fortet på telefon: 020-521018 Till prioriterat akut underhåll räknas åtgärder för att avhjälpa brister som kan leda till personskada, egendomsskada och driftstopp för järnvägen, t.ex. driftstörningar i driftledningscentralen, på hissar, nödbelysning och frys- och brandvakter, klimat i lokaler etc.

Besökshantering i Trafikverkets byggnader/anläggningar

Besökare skall alltid identifiera sig via en i Sverige godkänd ID-handling. Vid besök i Trafikverkets byggnader/anläggningar ska en besöksmottagare alltid finnas. Besöksmottagaren ansvarar för besökaren/besökarna under hela vistelsen innanför skalskyddet. Till besökare räknas även Trafikverkets personal med annat ordinarie tjänsteställe samt anhöriga till Trafikverkets personal. Detta betyder att taggar inte lånas ut till besökande såvida man inte är placerad eller har behörighet till just detta kontor

Beställ & Felanmäl

Här kan du beställa ett uppdrag eller göra en felanmälan.

Sök status på ditt ärende

Ärendenummer

Tjänster

Coor Service Management är din leverantör av servicetjänster.

Om Coor

Coor är Trafikverkets servicepartner. I nära samarbete med Trafikverket är det vår uppgift att leverera och utveckla servicen omkring din arbetsplats.