Stockholm-Norrhamnsgatan 3 (Mellan SP)

Intelligenta servicelösningar som skapar affärsfördelar

Coor erbjuder och levererar arbetsplatsservice till Trafikverket.

Arbetsplatsservice omfattar servicetjänster vars syfte är att skapa en fungerande, effektiv och säker arbetsplats som underlättar vardagen för våra kunders medarbetare.

Läs gärna mer om några av de tjänster vi erbjuder dig som arbetar på Trafikverket i menyn nedan. Coor kan naturligtvis erbjuda fler tjänster. För information om dessa, vänligen se vad vi gör på Coors externa hemsida.

 

 • Avfallshantering

  Coor ansvarar för avfallshanteringen på ditt kontor och vi säkerställer att hanteringen följer gällande miljölagstiftning och kommunala stadgar.

 • Fastighetsskötsel

  Coor ansvarar för inre och yttre fastighetsskötsel. Vi gör anpassningar i din kontorsmiljö i samråd med fastighetsägaren och mindre reparationer såsom byte av glödlampor, lysrör och lösa handtag.

 • Försörjning med förfriskningar

  Tillsammans med underleverantör ansvarar vi för att tillhandahålla, driva och serva kaffemaskiner och leverans av frukt till ditt kontor.

 • Hyresgästrepresentant

  Vid eventuella felaktigheter och olycksfallsrisker anmäl dessa till Coor som följer upp att de åtgärdas.

 • Inomhusmiljö

  Coor ansvarar för att kartlägga behov av möbler, belysning, textil och övrig inredning samt beställer i enlighet med Trafikverkets inredningsmanual, miljöpolicy och lagkrav.

 • Kontorsmateriel

  Coor ansvarar för inköp och utplacering av kontorsmateriel enligt överenskommet standardsortiment och placering. Vi levererar även papper till skrivare, kopieringsmaskiner och storformatsmaskiner,...

 • Lokalplanering och flyttar

  Coor hanterar, planerar och genomför flyttar på kontoret. Vi ser även löpande över kontorsytorna och lämnar förslag så att lokalerna kan användas på bästa sätt.

 • Lokalvård

  Lokalvården i Trafikverkets lokaler utförs av Coor eller i samarbete med underleverantör.

 • Mötesservice

  Coor tillhandahåller möteslokaler på ditt kontor.

 • Post och skanning

  På ert kontor tillhandahåller vi blanketter, materiel och utrustning för att ni själva ska kunna sköta era post- och godsförsändelser.

 • Servicedesk

  Coors serviceportal är öppen för beställningar, felanmälningar och frågor gällande Coors leverans till ditt kontor. Du kan även nå Coor Kundtjänst (Arbetsplatssupport) via telefon.

 • Säkerhet

  Tillsammans med underleverantör ansvarar vi för hantering av larm i fastigheten. Vi ombesörjer skötsel, tillsyn och påkallar service av kortläsare.

 • Teknik för arbetsplatsen

  Coor tillhandahåller kontorsmaskiner såsom lamineringsmaskiner, dokumentförstörare och större häftapparater efter kontorets behov. Vi underhåller och servar maskinerna samt förser dem med...