Coor customer service

Säkerhet

Tillsammans med underleverantör ansvarar vi för hantering av larm i fastigheten. Vi ombesörjer skötsel, tillsyn och påkallar service av kortläsare.

Vi ansvarar även för administrering av låssystem, montering av lås och låskolv samt nyckelhantering.

Vi utför ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för att undvika incidenter och för att skapa en medvetenhet kring förebyggande brandskydd. Det gör vi genom att se över brandskyddsutrustning, göra kontinuerliga brandskyddsronder samt genomföra utrymningsövningar.