Varberg - Baggens Gränd 1 (Stora SP)

Ansökan om passagetagg

Endast du som är behörig chef, kan fylla i nedanstående formulär.

* Obligatorisk uppgift

Har man redan en passagetagg och behöver tillträde till ytterligare kontor, så vänder man sig till den tillträdesgodkännare som finns för respektive enhet se lista för detta på Trafikverkets intranät.

Särskilda regler gäller om du arbetar på en operativ yta, då behöver du enligt nya regler skaffa en separat tagg för icke-operativa kontor. Detta görs via en ansökan i detta formulär, efter diskussion med närmaste chef.

Välj vad du vill beställa *

Uppgifter om den som ska få passagetaggen

Datum och extra behörigheter

Önskas personligt skåp? *
Önskas extra behörigheter?

Post

Medarbetaren kommer att få brevpost *
Placering * (OBS! Nej-alternativet gäller endast vissa adresser.)

När passagetaggen är klar, får mottagaren ett mejl med information om var den kan kvitteras ut. Taggen kan även skickas, icke aktiverad, med post tillsammans med en kvittens som då ska skrivas under och återsändas innan taggen aktiveras.