Fruktuppehåll under Jul 2020

Uppehåll av fruktleverans kommer att ske mellan veckorna 52 och vecka 1.